Jingdezhen Porcelain "Chinese Opera" Cha Hai * 300ml

$11.00

Brand: Yunnan Sourcing Tea Shop

Jingdezhen Porcelain "Chinese Opera" Cha Hai * 300ml